Mid-Miami League
       
1972   1973   1974   1975   1976
Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT
Talawanda 5 1 1 7 2 1   Talawanda 7 0   9 1     Fenwick 6 0 1 9 0 1   Lebanon 6 0 1 8 1 1   Trenton Edgewood 6 1   9 1  
Lemon-Monroe 5 1 1 6 3 1   Fenwick 6 1   9 1     Trenton Edgewood 4 1 2 7 1 2   Franklin 5 1 1 6 2 2   Lebanon 5 1 1 7 2 1
Lebanon 5 2   8 2     Franklin 5 2   8 2     Lebanon 4 2 1 6 3 1   Lakota 4 3   7 3     Lemon-Monroe 5 2   8 2  
Fenwick 4 2 1 6 3 1   Lemon-Monroe 4 3   6 4     Franklin 3 2 2 6 2 2   Fenwick 4 3   7 3     Lakota 4 2 1 7 2 1
Franklin 3 4   6 4     Trenton Edgewood 2 4 1 4 5 1   Lakota 3 4   5 5     Trenton Edgewood 4 3   6 3 1   Madison Township 3 4   5 5  
Lakota 2 3 2 4 3 3   Lebanon 1 5 1 3 6 1   Lemon-Monroe 2 5   4 6     Lemon-Monroe 3 4   6 4     Franklin 3 4   4 6  
Trenton Edgewood 1 5 1 2 7 1   Lakota 1 6   2 8     Talawanda 2 5   2 7 1   Madison Township 0 6 1 1 8 1   Talawanda 1 6   2 8  
Madison Township 0 7   1 9     Madison Township 1 6   2 8     Madison Township 1 6   4 6     Talawanda 0 6 1 0 9 1   Fenwick 0 7   2 8  
       
       
1977   1978   1979   1980   1981
Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT
Lebanon 7 0   10 0     Trenton Edgewood 6 0 1 9 0 1   Trenton Edgewood 5 0 1 9 0 1   Lebanon 5 0   10 0     Lebanon 5 0   9 1  
Trenton Edgewood 6 1   8 1 1   Lebanon 6 1   8 2     Lebanon 5 0 1 7 2 1   Trenton Edgewood 4 1   9 1     Trenton Edgewood 4 1   7 3  
Fenwick 4 3   7 3     Fenwick 5 2   8 2     Lakota 3 2 1 6 3 1   Fenwick 2 3   5 5     Franklin 2 3   3 7  
Lemon-Monroe 4 3   6 3 1   Franklin 4 2 1 6 3 1   Talawanda 2 3 1 3 5 2   Talawanda 2 3   5 5     Lemon-Monroe 2 3   3 7  
Lakota 3 4   5 4 1   Lakota 2 5   5 5     Fenwick 2 4   5 5     Franklin 1 4   3 7     Fenwick 1 4   3 5 2
Talawanda 2 5   3 7     Talawanda 2 5   3 7     Lemon-Monroe 1 4 1 2 6 1   Lemon-Monroe 1 4   2 8     Talawanda 1 4   3 7  
Franklin 2 5   2 8     Lemon-Monroe 2 5   3 7     Franklin 0 5 1 0 9 1    
Madison Township 0 7   2 7 1   Madison Township 0 7   3 7        
       
       
1982   1983   1984   1985   1986
Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT
West Carrollton 5 2   5 5     Lemon-Monroe 6 1   9 1     Lemon-Monroe 6 1   7 3     Franklin 7 0   10 0     Lemon-Monroe 7 0   9 1  
Franklin 4 1 2 5 3 2   West Carrollton 6 1   8 2     Fenwick 5 2   8 2     Lemon-Monroe 5 2   7 3     Lebanon 6 1   8 2  
Lebanon 4 2 1 7 2 1   Franklin 4 3   6 4     Franklin 5 2   8 2     Miamisburg 5 2   5 5     Trenton Edgewood 5 2   7 3  
Miamisburg 4 3   6 4     Fenwick 4 3   5 5     West Carrollton 5 2   7 3     Fenwick 4 3   7 3     Miamisburg 4 3   6 4  
Lemon-Monroe 4 3   5 5     Lebanon 3 4   4 5 1   Miamisburg 3 4   4 6     West Carrollton 3 4   5 5     West Carrollton 3 4   5 5  
Trenton Edgewood 2 4 1 2 6 2   Miamisburg 3 4   3 7     Lebanon 3 4   3 6 1   Lebanon 3 4   4 6     Fenwick 2 5   4 6  
Fenwick 2 5   4 6     Trenton Edgewood 1 6   4 6     Talawanda 1 6   3 7     Talawanda 1 6   2 8     Franklin 1 6   4 6  
Talawanda 1 6   2 7     Talawanda 1 6   3 7     Trenton Edgewood 0 7   0 10     Trenton Edgewood 0 7   1 9     Talawanda 0 7   1 9  
       
       
1987   1988   1989   1990   1991
Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT
Franklin 7 0   8 2     Franklin 7 0   9 1     Franklin 7 0   10 0     Talawanda 6 1   9 1     Talawanda 7 0   10 0  
Miamisburg 6 1   9 1     Lebanon 5 2   8 2     Talawanda 6 1   9 1     Miamisburg 6 1   8 2     Franklin 5 2   7 3  
Fenwick 5 2   7 3     Fenwick 5 2   8 2     Lebanon 4 3   7 3     Franklin 5 2   8 2     Fenwick 4 3   7 3  
Trenton Edgewood 4 3   6 4     Talawanda 3 4   5 5     Miamisburg 4 3   6 4     Carroll 4 3   6 4     Carroll 4 3   6 4  
Lemon-Monroe 3 4   4 6     Trenton Edgewood 3 4   5 5     Trenton Edgewood 4 3   5 5     Trenton Edgewood 3 4   6 4     Miamisburg 3 4   5 5  
Carroll 2 5   4 6     Lemon-Monroe 3 4   5 5     Fenwick 2 5   3 7     Lebanon 2 5   4 6     Lemon-Monroe 3 4   5 5  
Lebanon 1 6   2 8     Miamisburg 1 6   2 8     Carroll 1 6   1 9     Fenwick 1 6   2 8     Lebanon 1 6   2 8  
Talawanda 0 7   2 8     Carroll 1 6   2 8     Lemon-Monroe 0 7   2 8     Lemon-Monroe 1 6   2 8     Trenton Edgewood 1 6   1 9  
       
       
1992   1993   1994   1995   1996
Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT
Miamisburg 7 0   9 1     Franklin 7 0   9 1     Lemon-Monroe 7 0   10 0     Franklin 7 0   9 1     Trenton Edgewood 7 0   8 2  
Franklin 5 2   7 3     Lemon-Monroe 5 2   8 2     Franklin 6 1   8 2     Miamisburg 6 1   8 2     Miamisburg 6 1   8 2  
Fenwick 4 3   6 4     Talawanda 5 2   7 3     Trenton Edgewood 4 3   6 4     Trenton Edgewood 4 3   5 5     Lebanon 5 2   8 2  
Lebanon 4 3   5 5     Miamisburg 4 2   8 2     Talawanda 3 4   4 6     Lebanon 4 3   4 6     Carroll 4 3   6 4  
Lemon-Monroe 3 4   5 5     Carroll 3 4   3 7     Carroll 3 4   3 7     Lemon-Monroe 3 4   3 7     Fenwick 2 5   3 7  
Talawanda 3 4   4 6     Lebanon 1 5   5 5     Lebanon 2 5   4 6     Talawanda 2 5   3 7     Talawanda 2 5   2 8  
Carroll 2 5   3 7     Trenton Edgewood 1 4   4 6     Miamisburg 2 5   2 8     Fenwick 1 6   2 8     Lemon-Monroe 2 5   2 8  
Trenton Edgewood 0 7   0 10     Fenwick 0 7   0 10     Fenwick 1 6   2 8     Carroll 1 6   2 8     Franklin 0 7   1 9  
       
       
1997   1998   1999   2000   2001
Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   Mid-Miami CW CL CT OW OL OT   MML-North CW CL CT OW OL OT   MML-North CW CL CT OW OL OT   MML-North CW CL CT OW OL OT
Trenton Edgewood 7 0   8 2     Trenton Edgewood 6 1   9 1     Springboro 4 0   8 2     Miamisburg 4 0   8 2     Lebanon 4 1   9 1  
Talawanda 4 3   6 4     Springboro 5 2   8 2     Carroll 2 2   7 3     Carroll 3 1   6 4     Carroll 4 1   8 2  
Franklin 4 3   6 4     Talawanda 5 1   7 3     West Carrollton 2 2   5 5     Springboro 2 2   5 5     Miamisburg 4 1   7 3  
Miamisburg 4 3   5 5     Franklin 4 2   5 5     Miamisburg 2 2   4 6     West Carrollton 1 3   1 9     Fairborn 2 3   5 5  
Carroll 4 3   4 6     Lemon-Monroe 3 4   5 5     Stebbins 0 4   2 8     Stebbins 0 4   0 10     Springboro 1 4   4 6  
Fenwick 3 4   4 6     Stebbins 2 4   6 4     MML-South CW CL CT OW OL OT   MML-South CW CL CT OW OL OT   Stebbins 0 5   1 9  
Lemon-Monroe 2 5   4 6     Carroll 2 4   2 8     Trenton Edgewood 4 0   10 0     Trenton Edgewood 4 0   9 1     MML-South CW CL CT OW OL OT
Stebbins 0 7   2 8     Miamisburg 2 4   2 8     Fenwick 2 2   4 6     Talawanda 3 1   7 3     Talawanda 5 0   5 5  
  Fenwick 0 7   2 8     Talawanda 2 2   3 7     Franklin 2 2   4 6     Trenton Edgewood 4 1   7 3  
    Lemon-Monroe 2 2   3 7     Lemon-Monroe 1 3   4 6     Franklin 3 2   4 6  
    Franklin 0 4   0 10     Fenwick 0 4   3 7     West Carrollton 2 3   3 7  
        Lemon-Monroe 1 4   3 7  
        Fenwick 0 5   1 9  
       
       
2002   2003   2004   2005  
MML-North CW CL CT OW OL OT   MML-North CW CL CT OW OL OT   MML-North CW CL CT OW OL OT   MML-North CW CL CT OW OL OT  
Lebanon 5 0   9 1     Carroll 5 0   7 3     Carroll 5 0   9 1     Springboro 5 0   10 0    
Carroll 4 1   8 2     Lebanon 4 1   9 1     Springboro 4 1   9 1     Carroll 4 1   8 2    
Miamisburg 3 2   7 3     Miamisburg 3 2   6 4     Fairborn 2 3   7 3     Lebanon 3 2   7 3    
Fairborn 2 3   3 7     Springboro 2 3   5 5     Miamisburg 2 3   5 5     Greenville 2 3   6 4    
Springboro 1 4   3 7     Fairborn 1 4   6 4     Lebanon 1 4   5 5     Fairborn 1 4   1 9    
Stebbins 0 5   4 6     Stebbins 0 5   2 8     Stebbins 1 4   3 7     Miamisburg 0 5   2 8    
MML-South CW CL CT OW OL OT   MML-South CW CL CT OW OL OT   MML-South CW CL CT OW OL OT   MML-South CW CL CT OW OL OT  
Trenton Edgewood 5 0   9 1     Trenton Edgewood 5 0   10 0     Fenwick 5 0   8 2     Lemon-Monroe 5 1   9 1    
Talawanda 3 2   4 6     Fenwick 3 2   7 3     Trenton Edgewood 4 1   7 3     West Carrollton 5 1   6 4    
West Carrollton 2 3   5 5     West Carrollton 3 2   4 6     West Carrollton 3 2   4 6     Trenton Edgewood 4 2   8 2    
Franklin 2 3   4 6     Talawanda 3 2   3 7     Talawanda 2 3   2 8     Talawanda 3 3   3 7    
Fenwick 2 3   4 6     Franklin 1 4   1 9     Franklin 1 4   1 9     Fenwick 2 4   3 7    
Lemon-Monroe 1 4   1 9     Lemon-Monroe 0 5   0 10     Lemon-Monroe 0 5   2 8     Franklin 1 5   3 7    
      Stebbins 1 5   2 8