Miami Valley League (2019-)
       
2019   2020   2021   2022   2023
Mia. Vy.-Miami CW CL CT OW OL OT   Mia. Vy.-Miami CW CL CT OW OL OT   Mia. Vy.-Miami CW CL CT OW OL OT   Mia. Vy. League CW CL CT OW OL OT   Mia. Vy. League CW CL CT OW OL OT
Troy 4 0   8 2     Piqua 4 0   6 0     Piqua 4 0   9 0     Xenia 9 0   10 0     Troy 8 1   9 1  
Piqua 3 1   5 5     Tippecanoe 4 1   5 1     Tippecanoe 3 1   8 2     Tippecanoe 8 1   9 1     Butler 8 1   8 2  
Greenville 2 2   7 3     Troy 2 2   4 2     Troy 2 2   6 3     Piqua 7 2   8 2     Tippecanoe 8 1   8 2  
Tippecanoe 1 3   4 6     Butler 1 4   2 7     Butler 1 3   3 6     Troy 6 3   7 3     Sidney 5 4   5 5  
Butler 0 4   2 8     Greenville 0 4   1 8     Greenville 0 4   2 8     Sidney 4 5   4 6     Xenia 4 5   5 5  
Mia. Vy.-Valley CW CL CT OW OL OT   Mia. Vy.-Valley CW CL CT OW OL OT   Mia. Vy.-Valley CW CL CT OW OL OT   Stebbins 4 5   4 5     Fairborn 4 5   4 6  
Xenia 3 0   9 1     Stebbins 4 0   4 2     Sidney 3 0   5 5     Butler 3 6   3 7     Stebbins 4 5   4 6  
West Carrollton 2 1   3 7     Fairborn 2 1   6 1     Stebbins 3 1   4 4     Greenville 2 7   2 8     Piqua 2 7   2 8  
Sidney 2 2   3 7     Sidney 2 1   4 3     Xenia 2 2   5 4     Fairborn 2 7   2 8     West Carrollton 2 7   2 8  
Fairborn 1 3   3 7     West Carrollton 1 3   2 5     Fairborn 1 2   1 7     West Carrollton 0 9   0 10     Greenville 0 9   0 10  
Stebbins 1 3   3 7     Xenia 0 4   1 7     West Carrollton 0 4   0 9